Działająca ponad dekadę kameralna księgarnia krakowska, dziś położona przy Rynku Podgórskim 8. Założona z inicjatywy ks. Michała Hellera, od samego początku aż do dziś jest domem dla kameralnych spotkań autorskich, wykładów literackich i popularnonaukowych, spektakli, wydarzeń dla najmłodszych i tego wszystkiego, co związane z literaturą. Oferujemy szeroki, autorski wybór książek od literatury pięknej (polskiej i zagranicznej), poprzez literaturę faktu, reportaż i biografię aż po filozofię i rozległy dział popularnonaukowy, z którym często kojarzona jest nasza księgarnia. Mali czytelnicy znajdą u nas również duży wybór literatury dziecięcej i młodzieżowej. Naszą chlubą jest zaś zadbany dział poezji, gdzie znajdziecie nowych polskich i światowych twórców od wydawnictw zarówno dużych jak i lokalnych.

An intimate Krakow bookstore operating for over a decade, today located at Rynek Podgórski 8. Founded on the initiative of Fr. Michał Heller, from the very beginning until today, has been home to small meetings with authors, literary and popular science lectures, performances, events for children and everything related to literature. We offer a wide, original selection of books, from fiction (Polish and foreign), through non-fiction, reportage and biography, to philosophy and an extensive popular science section, with which our bookstore is often associated. Young readers will also find a large selection of children’s and youth literature. Our pride is a well-kept poetry section, where you will find new Polish and world authors from both large and local publishing houses.